UX Tasarım Nedir? Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (2023)

Oğuzhan KARAHAN
Oğuzhan KARAHANKasım 16, 2023

UX tasarım, Türkçeye kullanıcı deneyimi tasarımı olarak çevrilmiştir. Günlük hayatta kullanılan ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimine odaklanır ve kullanıcı deneyimini şekillendiren her etkeni, kullanıcının nasıl hissettiğini ve yapmak istediği işlemleri kolaylaştırmayı içerir. Fiziksel bir ürünün birinin elinde nasıl bir duygu hissettirdiğinden, İnternet üzerinden bir şey satın alırken ödeme işleminin ne kadar kolay olduğuna kadar her şeyi kapsar.

UX Tasarımcısı Ne iş Yapar?

Kullanıcı deneyimi tasarımcıları, bir ürün veya hizmet için iyi kullanıcı deneyimi oluşturmak üzere pazar araştırması, ürün geliştirme, strateji ve tasarım çalışması yaparlar. Müşteriyle ürün arasında bir köprü kurarak şirketin ihtiyaçları ve beklentileri daha iyi anlamasına ve yerine getirmesine yardımcı olurlar. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları ürünleri, hizmetleri ve teknolojiyi mümkün olduğunca kullanıcı dostu ve erişilebilir hale getirme çabasındadırlar. Bunu yaparken kullanıcının isteklerini fizibilite etmek ve işletme ile bağdaştırmak için tasarım sanatını kullanırlar.

UX ve UI Tasarım Arasındaki Farklar

Sık sık birbiriyle karıştırılsa da, UX ve UI tasarımın iki farklı şey olduğunu bilmek gerekiyor.

UX, kullanıcının bir sorununu çözme faaliyetidir. UI, bir ürünün nasıl göründüğünden, nasıl çalıştığına kadar ürünle alakalı herşeye odaklanır.

- Ken Norton, Google Ventures Ortağı, Google Eski Ürün Yöneticisi

UI tasarım, bir ürünün arayüzünün kolay kullanılabilirliğine odaklanır. Bu, tipografi, renk paletleri, animasyon ve tuşlar, kaydırma çubukları gibi, ürün arayüzünün tüm görsel ve etkileşimli ögelerini kapsar. UX tasarım ise bir marketin raf düzeni, bir aracın ergonomisi, bir mobil uygulamanın kullanılabilirliğine kadar bir çok şeyle ilgilenir. UX ve UI tasarımı beraber çalışır ve ürün arayüzü tasarımı, genel kullanıcı deneyimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

UX Tasarımın Tarihi

ux tasarim tarihi

Kullanıcı deneyimi tasarımının tarihini öğrenmek, temel prensipleri anlamaya yardımcı olur. Kullanıcı deneyimi terimi ilk olarak 90’lı yıllarda Don Norman tarafından icat edilmekle birlikte, çok uzun zamandır kullanılmaktadır. Kullanıcı deneyimi tasarımı, M.Ö 4000 yıllarından eski Çin Feng Shui felsefesine dayanır. Ayrıca, M.Ö. 5. yüzyılın başlarında, eski yunan uygarlıklarının araçları ve iş yerlerini ergonomik prensiplere dayalı olarak tasarladıklarını gösteren kanıtlar da vardır. Kullanıcı deneyimi tasarımının yaygın kullanımı 19. yüzyılın sonlarında Frederick Winslow Taylor ve Henry Ford gibi büyük düşünürlerin deneyimlerini ve tasarım ilkelerini üretim süreçlerine entegre etmeleriyle başladı.

Frederick Winslow Taylor, insan emeğini daha verimli hale getirmek için, işçiler ve araçlar arasındaki etkileşimler üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı. Tıpkı kullanıcı deneyimi tasarımcılarının bugün kullanıcıların ürün ve hizmetlerle nasıl etkileşime girdiğini araştırdıkları gibi. UX tarihindeki bir diğer önemli figür ise endüstri mühendisi Henry Dreyfuss. Dreyfuss, Designing for People (1955) adlı kitabında, şu an kullanıcı deneyimi tasarımı olarak bildiklerimizin tam bir tanımını sunmaktadır.

UX Tasarım Disiplinleri

ux tasarim

UX dört ana disipline ayrılabilen geniş bir şemsiye terimdir: Deneyim Stratejisi, (ExS), Etkileşim Tasarımı (IxD), Kullanıcı Araştırması (UR) ve Bilgi Mimarisi (IA). Bu dört alanda, bir sürü alt disiplin var.

 • Deneyim Stratejisi (ExS)

Kullanıcı deneyimi tasarımı sadece son kullanıcılarla ilgili değildir; Aynı zamanda ürün veya hizmeti sağlayan işletmeye büyük değer katar. Deneyim stratejisi, hem müşterinin ihtiyaçlarını hem de şirketin ihtiyaçlarını içeren bütünsel bir iş stratejisi geliştirmekle ilgilidir.

 • Etkileşim Tasarımı (IxD)

Etkileşim tasarımı, düğmeler, sayfa geçişleri ve animasyonlar gibi tüm etkileşimli öğeleri göz önüne alarak kullanıcının bir sistemle nasıl etkileşime girdiğine bakar. Etkileşim tasarımcıları, kullanıcının temel görevleri ve eylemleri zahmetsizce tamamlamasını sağlayan sezgisel tasarımlar oluşturmaya çalışır.

 • Kullanıcı Araştırması (UR)

Kullanıcı deneyimi tasarımı tamamen bir sorunu tanımlamak ve çözümü tasarlamakla ilgilidir. Bu, mevcut veya potansiyel müşterilerden kapsamlı araştırma ve geri bildirim gerektirir. Araştırma aşamasında, kullanıcı deneyimi tasarımcıları son kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak için anketler oluşturur, görüşme ve kullanılabilirlik testi yapar ve kullanıcı personeli yaratırlar. Nitel ve nicel verileri toplarlar ve bunu tasarım kararlarında kullanırlar.

 • Bilgi Mimarisi (IA)

Bilgi mimarisi, bilgi ve içeriği anlamlı ve erişilebilir bir şekilde düzenleme pratiğidir. Bu, kullanıcının bir ürünün içinde kendi yolunda gezinmesine yardımcı olmak için çok önemlidir. Herhangi bir ürünün IA’sını belirlemek için, bilgi mimarları farklı içerik kümeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Ayrıca kullanılan dile dikkat ederler ve hem inandırıcı hem de tutarlı olmasını sağlarlar. Kullanıcı deneyimi tasarımı sadece taslak ve şema yaratmaktan çok daha fazlasını yaparlar. Bilişsel bilim ve psikoloji, bilgisayar bilimi, iletişim tasarımı, kullanılabilirlik mühendisliği ve daha pek çok şeyin üzerine çizim yapan çok disiplinli bir alandır.

Şimdi bu disiplinlerin kullanıcı deneyimi tasarımcılarının günlük işlerine nasıl dönüştüğüne bir bakalım.

UX Tasarım Sürecinin 4 Evresi

kullanıcı deneyimi tasarımı

UX tasarım süreci dört farklı aşamaya ayrılır:

 • İlham

UX designer ilham aşamasında anlamak ve gözlemlemek ister. Bunu yapmak için, çözmeyi düşündükleri problemi veya sorunu tamamen kavramak için kapsamlı araştırma ve rakip analizi yaparlar. Bu, doğrudan ürünü kullanmış yada gelecekte kullanacak olanlarla bir röportaj yapmayı içerir. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları daha sonra kullanıcıdan aldığı geri bildirimi kullanıcının amaçlarını, duygularını, problem noktalarını ve davranışlarını tanımlamak için kullanır. Bu bilgilerin tümü, gelecekte ürünü kullanacak kitlenin oluşturulmasına yardımcı olur.

 • Kavramsallaştırma

Bir sonraki adım, bu kişilerin belirli bir ürünü kullanırken neleri başarmaya çalıştıklarını ve bunu yapacakları yolculuğu düşünmektir. Tasarımcı, bilgi mimarisini göz önünde bulundurur ve kullanıcı akışlarını belirlemek için kart sıralama gibi çeşitli teknikleri kullanır. Kullanıcı akışları belirlendikten sonra, tasarımcı, istenen görevlerini tamamlamak için kullanıcının hangi adımları atması gerektiğini bilir.

 • Yineleme

Bu adımların her biri için çözümleri görsel olarak beyin fırtınası yaparak nihai ürünün neye benzeyeceğine dair tel kafesler ve prototipler oluşturacaklar. Ulaşılacak prototiplerle birlikte, kullanıcı deneyimi tasarımcısı kullanıcıların ürünle nasıl etkileşime girdiğini görmek için kullanılabilirlik testleri yapacak. Bu, kullanıcının istediği görevleri tamamlayıp tamamlayamayacağını veya değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini gösterir.

 • Açıklama

Kullanıcı deneyimi tasarımcıları sadece kullanıcı sorunlarına çözüm bulmakla kalmaz; fikirlerini ve tasarımlarını günlük çalışmalarının bir parçası olarak kilit paydaşlara sunmaları gerekir.

Yukarıda sunduğum 4 aşama, kullanıcı deneyimi tasarımı sürecine sadece genel bir bakıştır. Gerçekte, işler hem büyüklük hem de şirketin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişecektir. Daha büyük şirketler, her biri araştırma veya görsel tasarım gibi sürecin belirli bir yönüne odaklanan bir tasarım ekibini işe alabilir. Küçük şirketler ve yeni kurulan işletmelerde, kullanıcı deneyimi tasarımcısının birçok farklı işi yapması ve tüm iş kollarında görev alması söz konusu olabilir.

UX Tasarım Sürecinde Sorulacak Sorular

UX tasarımcıları, hangi ürün veya hizmeti tasarladıkları ya da sürecin hangi aşamasında olduklarına bakmaksızın aşağıdaki soruları kendilerine sorarlar;

 • Ürün kullanılabilir mi?
 • Mantıklı, açıklayıcı ve kullanımı kolay mı?
 • Ürün veya hizmet mevcut bir kullanıcı sorununu çözüyor mu?
 • Farklı kullanıcı kategorileri için erişilebilir mi?
 • Ürün veya hizmet isteniyor mu?
 • Kullanıcının tekrar etmekten mutluluk duyacağı olumlu bir deneyim yaratıyor mu?

Tasarım hakkında daha fazla bilgi için Temel Tasarım İlkeleri ve 7 Evrensel Tasarım ilkesi adlı makalemi okuyabilirsin.

UX Tasarım Araçları

kullanıcı deneyimi tasarımı

Kullanıcı deneyimi tasarımcıları çalışmalarına devam ederken bir dizi farklı araç kullanır. Araştırma ve ilham aşamasında, kullanıcılarla röportaj yapmak ve mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak için anket ve oy kullanma araçlarının yanı sıra görüntülü sohbet yazılımı kullanırlar. Sektörde en popüler olanlar arasında Balsamiq, InVision ve UsabilityHub ile sayfa şeması, prototip ve kullanılabilirlik testleri için özel programlar da vardır. Tasarımlara özgü programlara ek olarak, tasarımcılar çalışmalarını her zaman takip etmek için iletişim ve proje yönetimi araçlarını da kullanırlar.

UX Tasarımcısı Hangi Tür Projelerde Çalışır?

kullanıcı deneyimi tasarımı

Teknoloji endüstrisi büyüdükçe, UX tasarım alanı giderek daha fazla çeşitleniyor. Kullanıcı Deneyimi Tasarımcıları kendilerini çeşitli bağlamlarda birçok projede çalışırken bulabilirler. İşte Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için bazı uygulamalar;

Web Sitesi, Uygulama ve Yazılım Tasarımı

İnternet ve akıllı telefon çağında, bir web sitesinin, mobil uygulamanın veya bir yazılımın kullanılabilirliği büyük ölçüde pazardaki başarısını belirleyecektir. UI tasarımcılarıyla birlikte Kullanıcı deneyimi tasarımcıları, kullanıcı için sorunsuz bir çevrimiçi deneyim sağlamaktan sorumludur. E-ticaret web sitelerinden tanışma uygulamalarına, CRM yazılımlarından web tabanlı e-posta istemcilere, kullandığımız her ürün ve hizmet bir UX uzmanı tarafından özenle tasarlanmıştır.

Ses tasarımı

Sesli kullanıcı arayüzleri, teknolojiyle etkileşim biçimimizde devrim yaratıyor. ABD’de yetişkinlerin yaklaşık% 50’si günlük olarak sesli arama kullanıyor ve ComScore, 2020’de tüm aramaların %50’sinin ses tabanlı olacağını tahmin ediyor. Kullanıcı deneyimi tasarımcılarının, sesin yükselişinde büyük bir rolü var, çünkü Amazon Alexa gibi ürünler yalnızca kullanıcı dostu ve kitleler için erişilebilir olduklarında başarılı olabilirler. Ses için tasarım yapmak, web sitelerine ve uygulamalara biraz daha farklı bir yaklaşım gerektirir.

Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR)

Küresel VR pazar 2022 yılına 27 milyar $ değerinde olması bekleniyor. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları, giderek sürükleyici deneyimler tasarlamak için ihtiyaç duyulacaktır. Aynı şekilde, Pokemon Go çılgınlığından beri, artırılmış gerçeklik de ana akıma girmeye başladı. Gittikçe daha fazla sayıda, Kullanıcı deneyimi tasarımcılarının en son teknolojileri erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak için çalışmaları gerekecektir.

UX Tasarımcı Nasıl Olunur?

ux designer

UX tasarım alanında kariyer yapmak için bir çok beceri ve tecrübe gerekir, bu alanda çalışmak istiyorsan öğrenmen gereken çok şey fazla şey var. Görüldüğü gibi, kullanıcı deneyimi tasarımı son derece çok yönlü bir alandır. kullanıcı deneyimi tasarımı alanında çalışmak, kullanıcı merkezli tasarım tutkusu ile birleştiğinde çeşitli beceriler gerektirir.

UX’te bir kariyere yol açan standart bir eğitim veya yol yoktur. Bununla birlikte, en iyi kullanıcı deneyimi tasarımcıları, tipik olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli nitelikleri ve özellikleri taşır:

 • Yaratıcı ve analitik düşünme yeteneği
 • Kullanıcı ile güçlü bir empati zihniyeti
 • Teknolojiye ilgi ve insanların teknoloji ile nasıl etkileşime girdiği anlama
 • Güçlü problem çözme becerileri
 • Güçlü iletişim becerileri ve işbirliği yapma yeteneği

Kullanıcı Deneyimi Tasarımcıları İçin Maaş Tahminleri

kullanıcı deneyimi tasarımı

Kullanıcı deneyimi tasarımı için kariyer yapmak zordur, ancak finansal olarak sizi memnun edebilir. Aşağıda her seviye ve tasarımcı için tahmini maaşlar listelenmiştir.

 • Junior seviyede bir tasarımcı için 0-3 çalışma tecrübesi ile ortalama maaşlar 3.000 ile 4.500 TL arasındadır.
 • Senior seviyede bir tasarımcı için 3-10 çalışma tecrübesi ile ortalama maaşlar 4.500 ile 7.000 TL arasındadır.
 • Üst seviye bir baş tasarımcı için 10+ çalışma tecrübesi ile ortalama maaşlar 7.000 ile 20.000 TL arasındadır.

Yukarıda belirttiğim maaşlar tamamen tahminidir ve kesin bir sonuç değildir.

UX Tasarım Becerileri Nelerdir?

kullanıcı deneyimi tasarımcısı

Kullanıcı deneyimi tasarımcıları, bir çok farklı kolundan gelebilir ve bu işi yapmak için mutlaka bir üniversite diplomasına ihtiyaç yoktur. İşverenler, tasarım becerileri ve iş tecrübesi olan tasarımcıları genellikle diploma sormadan işe almaya meyillidir. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları için, iş tanımlarında sıkça göreceğin bazı gereksinimler şunlardır:

 • Kullanıcı hikayeleri, web sitesi şeması, site haritaları, hedef müşteri profili, prototipler ve storyboard’lar oluşturmada yeterlilik
 • Kullanıcı testlerini, anketleri ve resmi değerlendirmeleri planlayıp yürütebilme
 • Çalışmanıları, kullanıcı testi verilerine ve kalitatif geri bildirime dayalı olarak yineleyebilme
 • Etkileşim tasarım ilkelerini ve bilgi mimarisini anlama
 • Hedefleri tercüme edebilme ve verileri dijital deneyimlere çevirme becerisi
 • İşletme ölçütlerini ve tasarımların performansa nasıl katkıda bulunduğunu anlama
 • Güçlü iletişim ve sunum becerileri; tasarım kararlarını müşteriler ve paydaşlar ile birlikte ifade etme ve tartışma yeteneği
 • Esneklik ve uyarlanabilirlik
İyi bir websitesi için iyi bir web tasarım şart! uzman bir web tasarım ajansıyla çalışmak istiyorsan hizmet sayfamıza bakabilirsin.
Web Tasarım

UX Tasarım Öğrenmek

Birçok kişi psikoloji, bilgisayar bilimi, pazarlama veya müşteri hizmetleri gibi başka bir alanda deneyim kazandıktan sonra kullanıcı deneyimi tasarımına geçer. UX tasarım öğrenmek için, bol miktarda okuma ve araştırma yapmak, UX iş akışını tanımak, endüstri araçlarını tanımak ve sağlam bir tasarım portföyü oluşturmak gerekir. UX tasarım için bir kariyer yapmanın en etkili yolu, iyi bir kurs almak ve projeler üzerinde çalışmaktır.

Evet, bir makalenin daha sonuna geldik, valla yazarken yoruldum. O kadar emeğe karşılık bunu arkadaşlarınla paylaşırsın artık. Ayrıca bir tanede yorum yapmanı rica ediyorum, çünkü… neden yapmayasın? 🙂

 • ahmet cenap

  UX Tasarım Araçları başlığını biraz daha genişletip
  daha fazla yararlı hale getirebilirseniz çok daha iyi olacaktır.

  • Değerli yorumunuz için teşekkürler söylediklerinizi kesinlikle dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.